Saturday, August 19, 2017

short story slam week 74, 73, profound artists and writers,

yu guangyuan
chai wenyu
richard compton
huang tingjian
chi chengxi
hu qiang
zhu fang
dou chang
he zhizhang
zhu tong
yan yuan
yan zhengzai
shu liangqi
bai juyi
zheng wanlong
ying dalei
yao jun
wu jun
yan xieqi
dong qi
xu xiaojun
lin wei
si kongshu
yu shinan
yuan zheng
li bai
sun chuanfang
gao si
gao hongjian
yan qun
yan ji
ji shengxiong
peng xin
yan qun
yan qing
deng furong
jia daozhao
wang jia
liu shuxi
han yu
zhang ji
sun mengni
wu yan
tang yuanping
gu qiang
zhao peng
pan aoming
pan hong
ying dalei
carl wyattku
william thomas
a. b. thomas
gu yanwu
li shizhen
wu peifu
yao mochou
yao mulan
zhang zi en
yan junsheng
kong lifu
niu suyun
luo qiang
dai shulun
zeng niu
zeng sun
zeng yao
tang bohu
fan qiuxiang
xiang qun
wu qun
xie qunying
xu ming
yan zhengqing
hu linlun
yang juyuan
luo bingwang
han yu
jonathan kozol
kai erikson
susan campbell
lisa shea
lisa storm
lisa rowe
lisa mantini
june arney
harper perenial
celeste kozol
robert coles
bob young jeff bezos
mott haven
manhattan bronx
hu huijiao
cheng lan
li hongbing
peng danping
zhou ningning
joyce rivera-beckman
lydia darbyshire
clare reynolds
ray freiman
tore zetterholm
bo gartze
nikki buckelew
don soard
jill huff
bill martin
ewnice khoasy
ken hoffman
sherry lang
sue loughlin
bob bley
jerry behrens
jack wilson
jim wilson
ba jing
zhao shuli
xiong qinglai
mu jingjing
jing ming
yao en
zheng xiangming
ren zhoushi
xiang jingsu
lu xun
guo moluo
ma zhilan
luo qisheng
zhu qinghui
wu suoxian
hua tuo
bai gujing
fang cao
ma xuan
wang zhihuan
li sheng
nong yitian
david gu
dan myers
li zhongdong
deng qizhi
xu xilan
liu jun
jiao rihe
mi qiulin
yang geng
li yanhui
tan xiaoqiao
yong huai
qi baishi
zhou kezheng
zheng banqiao
liang qicao
liang yongqi
liang yuping
huang zhunxian
huang qingbo
huang xiaojun
zhu xinping
zhu meijun
li yanyna
xu beihong
fan gao
li dazhao
zhou enlai
feng dequan
feng qun e
fei yang
fei yuqing
feng feifei
fan bowen
fan min
wu linlin
wu jingyi
wu jing
wu tiejian
dou yu
dou zhengjie
dou hongjie
wu shengli
tan jian
tan yingcong
yan ji
yan simei
yan yongcui
yan aiqing
yan pengchuan
yan qingbo
yuan yu
frank huang
sheng wu
amelia wilson
zhu daihong
zhu ai e
zhu qun e
zhu ning
peng chuanxian
peng hounian
peng fusheng
peng xiansheng
peng yingping
peng xiangzhi
peng houping
peng shuicai
peng huangnian
peng younian
peng ronghua
peng shuizhi
yang cai hong
yang ai hong
yang qunzhi
yang qingming
yang qun e
yang guoping
yang qiaoyun
yang lan
bruno wu
feng huang chuan qi
shui mu nian hua
huang pu shaohua
ou yang xiu
ouyang peng
sima qi
geng qiaoyun
chi xiaoqiu
dong yi
dong qing
dong fan
zhang yongming
wu wenping
wu huilong
wu ai e
wu huiqing
wu lifu
wu jiahong
wang ying

No comments: